ГОТОВНОСТ ЗА ДЗИ ПО БЕЛ

Изх. № РУО1-12169/29.05.2020 г.

ВАЖНО!

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ ПО БЕЛ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че днес, 29.05.2020 г. до 18:00 ч. е необходимо да изпратите приложения протокол на ел. поща [email protected]

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

Приложение:

Протокол за готовност за провеждане на ДЗИ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД