Готовност на детските градини и училищата за работа при зимни условия за учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-30370/29.10.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието № 9105-369/29.10.2020 г., вх. № 3027/29.10.2020 г., относно готовността на детските градини и училищата за работа при зимни условия, моля до 10:30 ч. на 02.11.2020 г. да попълните исканата информация на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_XRFuwEECJAF91hQljnFeIUnO6QwyyvgJn5ZT8VHRKlAoaw/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД