Готовност на детските градини и училищата за началото на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-22802/03.09.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ
ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № 9105-286/03.09.2020г., вх. № РУО1-22670/03.09.2020 г., относно готовността на детските градини и училищата за новата учебна година, моля в срок до 08.09.2020 г. 12:00 ч. да попълните информация за готовността на поверената Ви институция за започване на учебната 2020/2021 година на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScV0E36GglZxOy5xpZOWGLX1-RYNKoLKUQs73XfMSej5XvPgQ/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД

ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1347/20.08.2020г.

на министъра на образованието и науката/