Готовност на училищата за работа при зимни условия за учебната 2019/2020 година

Изх. № РУО1-30365/ 24.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Областна администрация на област София с №ОА23-16196/21.10.2019 г., с вх. № РУО1- 30011/21.10.2019 г., моля в срок до 12:00 часа на 25.10.2019 г. да попълните справка на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSzoQx1HizxI9SGW8GmZa-gSFnJ8EU3qGyoXf1CF0mtScyMA/viewform, относно готовността на училищата за работа при зимни условия за учебната 2019/2020 година.

Приложение:

  1.  Писмо на Областна администрация на област София №ОА23-16196/21.10.2019 г., с вх. № РУО1- 30011/21.10.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД