Грамоти и награди за участниците на Националния кръг на олимпиадата по лингвистика – 2021 г.

Изх. № РУО1-20518/22.06.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Информирам Ви, че грамотите и наградите на учениците, класирани на Националния кръг на Олимпиадата по лингвистика – 2021 г.,  се намират в Първа английска езикова гимназия, гр. София, бул. „Дондуков“ № 60 и могат да се получават от 21. 06.  до 25.06. 2021 г. в 228 кабинет /втори етаж, нов корпус/ от 9:00 часа до 16:00 часа.

Наградите се получават лично срещу подпис или чрез упълномощено лице.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД