График за провеждане на НВО в X клас през учебната 2023/2024година

Изх. № РУО1-17623/31.05.2024 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДА НВО В X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо на МОН с вх. № РУО 1-14426/09.05.2024 г., приложено Ви изпращам „График за провеждане на НВО в X клас през учебната 2023/2024 година“.

Обръщам внимание, че директорите на училищата, в които ще се провежда Национално външно оценяване по чужд език следва да осигурят записването, разкодирането и размножаването на аудиофайловете за компонента „Слушане с разбиране“ върху празен аудионосител.

В писмото на МОН се уточнява, че по изключение се допуска в училищата, в които определените изпитни зали ще бъдат и изборни секции, дейностите по подготовка за провеждане на НВО в X клас по БЕЛ следва да приключат до 09:00 ч на 10.06.2024 г.

Приложение:

  1. График за провеждане на НВО в X клас през учебната 2023/2024 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД