График за провеждане на състезанията от Ученическите игри – градско първенство

Изх. № РУО1-14398/08.05.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на градско първенство (зона) на Ученическите игри за учебната 2023/2024 г., приложено Ви изпращам графика на състезанията за V – VІІ и VІІІ – Х клас, за който е необходимо  да уведомите учителите по физическо възпитани и спорт, които са класирали отбори по вид спорт за този етап.

Приложение:

  1. График на състезанията V – VІІ клас.
  2. График на състезанията VІІІ – Х клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-522/11.04.2024 г.

на министъра на образованието и науката)