График за съвещанията с учителите по учебни предмети

ВАЖНО!

 

Изх. № РУО 1-34207/14.09.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съвещанията с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат съгласно приложения към настоящето писмо график.

Моля да осигурите присъствието на учителите от съответната предметна област без да се нарушава организацията на учебния процес.

 

ГРАФИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯ С УЧИТЕЛИТЕ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Учебен предмет Дата на провеждане Място на провеждане Начален час
1. Обучение в начален етап.

 

30.09.2022 г. ПГТЕ „Хенри Форд“ , ул. „Хайдут Сидер“ №8     10:00 ч. и 14:00 ч.
2. Български език и литература. 23.09.2022 г. ПГТЕ „Хенри Форд“ , ул. „Хайдут Сидер“ №8 09:30 ч. и 14:00 ч.

 

3. Чужди езици. 29.09.2022 г. 18. СУ „Уилям Гладстон“,

ул. „Пиротска“ № 68

10:00 ч. и 14:00 ч.

 

4. Математика.

Информатика и информационни технологии

21.09.2022 г. ПГТЕ „Хенри Форд“ , ул. „Хайдут Сидер“ №8 10:00 ч. и 14:00 ч.

 

5.

 

 

География и икономика.

 

20.09.2022 г.

 

 

   

18. СУ „Уилям Гладстон“,

ул. „Пиротска“ № 68

10:00 ч. и 14:00 ч.

 

  

6. История и цивилизации. 20.09.2022 г. 18. СУ „Уилям Гладстон“,

ул. „Пиротска“ № 68

11:30 ч. и 15:30 ч.
7. Философия.     23.09.2022 г. 18. СУ „Уилям Гладстон“,

ул. „Пиротска“ № 68

10:00 ч. и 14:00 ч.

 

8. Биология и здравно образование.

 

30.09.2022 г. 145 ОУ „Симеон Радев“,

ул. „Ресен“ №1

10:30 ч. и 14:30 ч.

 

 

 

9. Химия и опазване на околната среда. 30.09.2022 г. 145 ОУ „Симеон Радев“,

ул. „Ресен“ №1

 10:30 ч. и 14:30 ч.

 

10. Физика и астрономия. 30.09.2022 г. 145 ОУ „Симеон Радев“,

ул. „Ресен“ №1

 10:30 ч. и 14:30 ч.
11. Човекът и природата. 30.09.2022 г. 145 ОУ „Симеон Радев“,

ул. „Ресен“ №1

10:30 ч. и 14:30 ч.
12. Технологии и предприемачество. 29.09.2022 г. ПГТЕ „Хенри Форд“ , ул. „Хайдут Сидер“ №8 09:00 ч. и 14:00 ч.
13. Предприемачество

/профилирана подготовка/.

29.09.2022 г. ПГТЕ „Хенри Форд“ , ул. „Хайдут Сидер“ №8 10:30 ч. и 15:30 ч.
14. Музика и хореография. 27.09.2022 г. 140 СУ „Иван Богоров“,

ул. „Дико Илиев“ № 9

10:00 ч. и 14:30 ч.

 

15. Изобразително изкуство. 28.09.2022 г. 140 СУ „Иван Богоров“,

ул. „Дико Илиев“ № 9

10:00 ч. и 14:30 ч.

 

16. Физическо възпитание и спорт. 21.09.2022 г. 18. СУ „Уилям Гладстон“,

ул. „Пиротска“ № 68

10:00 ч. и 14:00 ч.

 

  

 

                    Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

                    НАЧАЛНИК НА

                    РУО – СОФИЯ-ГРАД