График на дейностите по прием на ученици в VІІІ клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка със стартиране на кампанията по прием на ученици след завършено основно образование, Ви уведомявам за следното:

Националното външно оценяване в VII клас се провежда по реда на Наредба № 11/ 01.09.2016 г. на МОН за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Приемът на ученици след завършено основно образование се осъществява по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование.

Актуална информация относно реализиране на тези дейности в столичните училища може да намерите на сайта на РУО – София-град.

За Ваше улеснение предлагаме на вниманието Ви график на дейностите, изготвен въз основа на заповед № РД 09-2152/ 27.08.2019 г., изм. със заповед № РД 09-920/ 05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката.

При настъпили промени ще бъдете своевременно уведомени.

Пожелавам на всички ученици успешно представяне на изпитите, както и да успеят да се класират в желаната от тях паралелка.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ–ГРАД