График на извършваните дейности по НП „Бизнесът преподава“

Изх. № РУО1- 10193/02.04.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА 1 СУ, 119 СУ, 88 СУ, 127 СУ, 23 СУ, 74 СУ, 140 СУ, 5 ОУ, 9 ФЕГ, 104 ОУ, ПГАВТ „А. С. Попов“, ПГТ „Макгахан“, ПГИИ „Н. Райнов“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с извършване на мониторинг по изпълнение на дейностите по Национална програма „Бизнесът преподава“, е необходимо в срок до 09.04.2021 г. да изпратите актуален график на извършваните дейности за всеки един от модулите по Националната програма на електронен адрес [email protected].

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД