Данни от Работна карта „Характеристика на средата“

Изх. № РУО1-32116/15.11.2019г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В отговор на постъпили множество запитвания от училища и детски градини относно възможността за ползване на досега въведените в НЕИСПУО данни от Работна карта „Характеристика на средата“, се работи по техническо решение, с което да е възможно „изтеглянето“ на „старите“ данни от НЕИСПУО и прехвърлянето им в десктоп-приложенията. Очаква се актуализация на десктоп-модулите в понеделник, 18.11.2019 г. Препоръчваме на училищата и детските градини да изчакат актуализацията, като на този етап могат да въвеждат данните за новопостъпилите ученици (които ще бъдат запазени след актуализацията).

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД