Дарителска кампания на Асоциация „Българска книга“

Изх. № РУО1-23444/09.09.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо № 9105-272/ 08.09.2020 г., вх. № РУО1-23168/ 08.09.2020 г., г-жа Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, информира, че като продължение на кампанията на Асоциация „Българска книга“ (АБК) с надслов „Купи 1 книга. Дари я на своето училище“ – на първия учебен ден учениците да занесат в училище книга вместо букет цветя, АБК предоставя с цел популяризирането на кампанията следните материали: писмо от организаторите, презентация на кампанията и визии, които могат да се ползват за уебсайтове и страници в социалните мрежи.

Моля по подходящ начин да информирате учениците от Вашето училище и техните родители за целта, ползата и смисъла на кампанията.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД