ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Изх. № РУО1- 32527/22.11.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-32285/19.11.2019 г., Ви уведомявам, че Двадесет и седмото Коледно математическо състезание ще се проведе, както следва:

  • за учениците от I и II клас: на 15.12.2019 г. (неделя) от 08:30 до 10:00 ч.
  • за учениците от III-XII клас: на 15.12.2019 г. (неделя) от 10:30 до 12:30 ч.

в 119. СУ „Акад. М. Арнаудов“ – кв. Изток, ул. „Латинка“№11, в 125. СУ „Боян Пенев“ – ж. к. Младост 1, ул. „Никола Генадиев“ №1 и във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ – ж.к. Бъкстон, ул. „Ген. Суворов“ №36.

Заявки за участие с приложен списък се приемат в срок до 12.12.2019 г. в канцеларията на 119. СУ, в стая 402 на 125. СУ и в библиотеката на 2. СУ.

За повече информация тел. 0885932393 и 02/8720008 в 119. СУ и 0988903025 в 125. СУ.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД