Изх. № РУО1 – 32686/22.11.2019г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 04.12.2019 г. в НСА „Васил Левски“ от 9.00 до 16.00 часа в залата на Академичния съвет ще се проведе национална педагогическа конференция на тема „Олимпийските ценности и интеграция на възпитателната дейност в училищната среда“, като отправя покана към директорите на образователни институции. Педагогическата конференция е организирана от Българският олимпийски комитет и Национална спортна академия. За участие в конференцията е необходима регистрация до 01.12.2019 г.

 

Прилагам на Вашето внимание Покана и Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД