Двуезично състезание (английски и френски език) за ученици в гимназиален етап

Изх. № РУО1-10282/09.03.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писма с вх. №РУО1-10144/08.03.2022 г. и вх. №10042/09.03.2022 г. Ви уведомявам,  че Нов български университет организира двуезично състезание (английски и френски език) за ученици в гимназиален етап, което ще се проведе на 19.03.2022 г. от 11.30 ч. до 12.50 ч. в Аулата на НБУ, ул. “Монтевидео” № 21.

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД