Деветото издание на Фестивала на училищния театър на немски език

Изх. № РУО1-38142/27.11.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-313/24.11.2023 г., вх. № РУО 1-38036/24.11.2023 г., Ви уведомявам, че Гьоте институт в България организира Деветото издание на Фестивала на училищния театър на немски език, който е включен в графика на олимпиадите и състезанията за учебната 2023/2024 година. Постановката, с която училищата могат да участват трябва да е минимум 20 минути, максимум до 30 минути, а театралните групи до 10 ученици на възраст от V до XII клас. Училищата заявяват участие до Гьоте институт чрез попълнен формуляр, в срок до 01.12.2023 г. Заявилите участие училища в срок до  10.02.2024 г. изпращат на Гьоте институт десет минутен запис от репетиция. Осемте най-добре представили се групи ще бъдат поканени до 20.02.2024 г. за участие на финала, който ще се проведе на 26-27.04.2024 г. в гр. Самоков.

Повече информация на страницата на Гьоте институт: https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/unt/ver/the.html и в приложенията.

 

Приложения:

  1. Формуляр за участие.
  2. Регламент на български език.
  3. Регламент на немски език.
  4. Критерии на български език.
  5. Критерии на немски език.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА

РУО − СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-3000/20.11.2023 г.

на началника на РУО – София-град/