Девето биенале за детска рисунка на тема „Съседите по света“, гр. Ксанти, Гърция

Изх. № РУО1-10100/08.05.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-151/ 05.05.2020 г.,  вх. № РУО 1-9767/ 05.05.2020 г, Ви уведомявам, че в гр. Ксанти – Гърция, предстои провеждане на Деветото биенале за детска рисунка. Темата на настоящето издание е „Съседите по света“. Деца на възраст от 4 до 17 години могат да изпратят свои рисунки, изпълнени на платно или върху хартия. Крайният срок за получаване е 30 май 2020 г.

Допълнителна информация може да се получи на сайта на организаторите: www.oikoumeni.gr, на електронния им адрес:[email protected] и на телефон – 0030 25415 52228.

Моля информацията за конкурса да стигне до учителите и учениците от повереното Ви училище, като активността на децата да се поощрява при съобразяване с променящата се обстановка в страната , свързана с COVID-19, както и при спазване на необходимите мерки за опазване на здравето им.

 

Приложение: регламент и формуляр за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД