Дейности по прием на ученици в VIII клас

Изх. № РУО1-15772/ 26.06.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с организация на дейностите по прием на ученици в VIII клас, обхвата на учениците, и предвид извънредната епидемиологична обстановка, Ви напомням следното:

  1. На интернет страниците на всяко училище трябва да е налична актуална информация за графика на дейностите по приемане на ученици;
  2. Училищата, в които се обучават ученици в VII клас следва да създадат организация и да окажат съдействие при необходимост на родителите за попълване на заявленията за първо и/или трето класиране, през профила на съответния ученик.
  3. Моля още веднъж да информирате родителите на седмокласници, че цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.

Вярвам, че с общи усилия ще успеем да реализираме една прозрачна и спокойна кампания и всеки ученик ще намери своето място.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО –
СОФИЯ-ГРАД