Дейности, свързани с темата за Холокоста

Изх. № РУО1-5856/04.03.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-5773/04.03.2020 г., Ви уведомявам, че за поредна година предстои провеждането на „Урок по достойнство“ в училищата. Това е една от инициативите, посветени на отбелязването на 10 март – Деня на спасяването на българските евреи по време на Втората световна война.

Уведомяваме Ви, че на електронен адрес http://alef-bg.org са достъпни ученически есета, наградени в проведен национален конкурс на тема „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“. Използването им при отбелязването на Деня на спасяването на българските евреи е по преценка на учителите.

Много училища отбелязаха и 27 януари – Международния ден в памет на жертвите на Холокоста.

Моля при проведени инициативи във Вашето училище, свързани с темата за Холокоста, да изпратите информация на електронен адрес [email protected] в срок до 16 март 2020 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД