Дейност по проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1-7655/02.04.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на дейностите, свързани с проект „Образование за утрешния ден“, Ви уведомявам, че е необходимо в електронната платформа на проекта да бъдат прикачени сключените допълнителни споразумения с ръководителите на клубове, счетоводителите и директорите на училища. Ако това не е направено до настоящия момент, напомням че срокът е до 15 април 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД