Дейност 3.2 на проект „Образование за утрешния ден“

Изх. № РУО1-14862/13.05.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИ СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО РАБОТЯТ ПО ДЕЙНОСТ 3.2 НА ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

При стартиране на отложените по Дейност 3.2 на проект „Образование за утрешния ден“ обучения, и за гарантиране на ефективното изпълнение и практическата реализация, на дейностите по отношение на: координиране, планиране, анализ, проследимост, мониторинг, отчетност, както и за съответствие на документите при подписването на договор/анекс, Вие като Възложител на дейностите по организиране и провеждане на обучението/а, следва да:

  1. прикачите в информационната системата Договора/Анекса, както и останалите документи не по-късно от 7 (седем) календарни дни преди провеждането на обучението.
  2. подадете предварителна информация към ЕОУП, със съобщение в свободен текст, че е подписан: Договор №……… м/у Възложител…… и Изпълнител……………за Група №Дата на провеждане …., Място провеждане… и Лектор….

Съобщението следва да изпратите на електронната поща на РУО – София-град, не по-късно от 7 (седем) календарни дни преди провеждането на обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАд