Дейност 6 по проект „Образование за утрешния ден през учебната 2020/2021 г.

 

Изх. № РУО1 – 28769/ 15.10.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на Борис Герасимов – ръководител на проект „Образование за утрешния ден“ относно сроковете по изпълнение на Дейност 6 за учебната 2020/ 2021 г.

За допълнителна информация за изпълнение на дейностите по проекта: Лидия Гавраилова на електронен адрес:[email protected] или  тел. 02/9356070.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2316/12.10.2020 г.

на началника на РУО – София-град)