Действащи ученически съвети на територията на гр. София

Изх. № РУО1-39224/06.12.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния ученически парламент с вх. № РУО1-38565/30.11.2023 г. моля в срок до 13.12.2023 г. да предоставите информация за ученическия съвет в поверената Ви образователна институция на следния линк: https://forms.gle/aP9QvcnQip3Z7pvLA

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД