„Ден на европейските автори“ – инициатива на Европейската комисия, ръководена от г-жа Мария Габриел – комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж

Изх. № РУО1-5572/01.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. №РУО1-5427/28.02.2023 г. Ви уведомявам, че на 27 март 2023 година ще се проведе първото издание на „Ден на европейските автори“ – инициатива на Европейската комисия, ръководена от г-жа Мария Габриел – комисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж.

Целта на инициативата е да се насърчи четенето сред младото поколение, като му се разкрие разнообразието на европейската литература.

Инициативата включва провеждането на следните паралелни дейности:

  1. Четене в училище
  2. Тур на европейските автори

За да се проведе четене в училище, е необходимо училището да покани автор/писател, публична личност – актьор, спортист или модел за подражание, който да прочете на глас част от книга по избор. С цел да се повиши осведомеността за разнообразието, касаещо книгоиздаването, може да бъде поканен представител на сектора, който да представи различните професии в книгоиздаването – писател, илюстратор, преводач, редактор.

Училището следва да определи мястото и формата за провеждане на четенето – в училищна библиотека/класна стая или на различно място; за цялото училище или за няколко класа ще се проведе инициативата.

Училищата, които желаят да се включат в инициативата, следва да заявят желание до 6 март 2023 г. на имейл [email protected]. На същия имейл след провеждането на събитието училищата могат да изпратят кратко описание на проведената среща в рамките на половин страница, придружено със снимков материал или видео.

Европейската комисия ще организира и обиколка на европейски автори в училища, библиотеки и книжарници, където ще прочетат част от свои произведения, като по този начин ще насърчат учениците да открият други европейски автори.

Информация за инициативата „Денят на европейските автори“ е публикувана на интернет страницата: https://culture.ec.europa.eu/cultural-and-creative-sectors/books-and-publishing/day-of-european-authors.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашата образователна институция с възможността да се включат в инициативата на Европейската комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД