Ден на отворените врати във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

Изх. № РУО1-3640/11.02.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3482/10.02.2020 г., Ви уведомявам, че на 22 февруари 2020 г., от 11:30 часа в Ректората на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ ще се проведе Ден на отворените врати.

Кандидат-студентите ще получат информация за факултетите и специалностите в тях, както и подробности за подаване и прием на документи за кандидатстване във Великотърновския университет (ВТУ) за учебната 2020/2021 година.

Желаещите могат да разгледат учебните корпуси на ВТУ и неговия музей.

Кандидат-студентите и техните родители могат да посетят и разгледат безплатно музеите във Велико Търново на 22.02.2020 г. (събота) от 13:00 до 16:00 часа.

Всеки желаещ може да получи пропуските за безплатното посещение на музеите във Велико Търново на кандидатстудентската борса в Деня на отворените врати.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД