Ден на отворените врати във Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“

Изх. № РУО1-33832/17.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-33766/ 17.10.2023 г., приложено Ви изпращам покана от Физически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за участие в Есенния ден на отворените врати 2023 г. във факултета.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-839/05.10.2023 г.

на министъра на образованието и науката)