Ден на отворените врати в Американски университет в България

Изх. № РУО1 – 3983/02.02.21г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3866/01.02.2021 г. Ви уведомявам, че Американският университет в България кани всички заинтересовани учители и ученици на „Ден на отворените врати“, който ще се проведе онлайн на 6 февруари 2021 г. (събота). Регистрация за Деня на отворените врати може да се направи на интернет страницата http://aubg.edu/open-house, където може да се види и програмата за събитието.

За контакт: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД