„Ден на отворените врати“ в Американския университет в гр. Благоевград

Изх. № РУО1-39183/26.10.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-39176/26.10.2022 г., Ви уведомявам, че Американският университет в България организира „Ден на отворените врати“, който ще се проведе на 12 ноември 2022 г. в Американския университет в гр. Благоевград.

Предварителна регистрация за Деня на отворените врати може да се направи на следната интернет страницата: http://aubg.edu/open-house, където е публикувана програмата на събитието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД