„Ден на отворените врати“ в Американския университет в България, Благоевград

Изх. № РУО1-31059/27.09.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30780/26.09.2023 г. Ви уведомявам, че Американският университет в България организира „Ден на отворените врати“, който ще се проведе на 14 октомври 2023 г. в Американския университет в България /АУБ/, Благоевград.

Предварителна регистрация за Деня на отворените врати може да се направи на следната интернет страницата: http://aubg.edu/open-house, където е публикувана и програмата на събитието.

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД