Ден на отворените врати в НПМГ

Изх. № РУО1-11494/18.03.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 01.04.2022 г. ще се проведе Ден на отворените врати на Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“. Събитието има за цел да представи обучението по природни науки, математика, информатика и география през предстоящата 2022/2023 учебна година. Предвидени са презентации на профилираното обучение по математика, компютърни науки, биология, физика, химия и география. Гостите на НПМГ ще имат възможност да разгледат специализираните кабинети по информатика и информационни технологии, физика, химия, биология и география.

Програмата включва:

  1. 09:30-10:30 ч. в танцовата зала — среща с ръководството на гимназията и запознаване с компонентите на балообразуването за различните паралелки.
  2. 10:30-12:00 ч.— представяне на профилираното обучение в НПМГ: математика, 12 кабинет; биология, 20 кабинет; физика,3 0 кабинет; химия, 42 и 43 кабинет.

Представители на ръководството на училището ще бъдат на разположение до 12:00 часа при възникнали допълнителни въпроси,.

Моля да сведете информацията до знанието на седмокласниците и техните родители в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД