Ден на отворените врати в НПМГ

Изх. № РУО1-9237/19.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля да сведете до знанието на седмокласниците и техните родители, че на 29 март 2024 г. в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ ще се проведе Ден на отворените врати.

За бъдещите петокласници

От 14:30 до 15:30 ч. в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Джеймс Баучър“ 1, ще се проведе среща на ръководството на НПМГ с учениците от IV клас и техните родители, на която ще се обсъди балообразуването за приема в V клас. Ще бъде представен учителят по математика.

Учениците от IV клас и техните родители, желаещи да разгледат училището, ще могат да го направят след срещата във Факултета по химия и фармация или на следващия ден, 30 март 2024 г., от 14:30 до 15:30 ч., след приключване на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас, на което НПМГ ще е домакин.

За бъдещите осмокласници

От 14:30 до 16:00 часа всички желаещи ученици от VII клас и техните родители ще могат да разгледат училището, да се срещнат и да разговарят с учителите по профилиращи предмети:

  • в кабинети 10, 11 и 12 на първия етаж ще Ви очакват учителите по математика и информатика за паралелките с профилиращи предмети математика и информатика;
  • в кабинети 20 и 22 на втория етаж ще Ви очакват учителите по биология и здравно образование за паралелките с профил природни науки;
  • в кабинети 30 и 32 на третия етаж ще Ви очакват учителите по физика и астрономия и математика за паралелката с профилиращи предмети физика и астрономия и математика;
  • в кабинети 38 и 39 на третия етаж ще Ви очакват учителите по география и икономика и математика за паралелката с профилиращи предмети география и икономика и математика;
  • в кабинети 40, 42 и 43 на четвъртия етаж ще Ви очакват учителите по химия и опазване на околната среда за паралелките с профил природни науки.

От 16:00 до 17:00 ч. в 130 аудитория на Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“, бул. „Джеймс Баучър“ 1, ще се проведе среща на ръководството на НПМГ с учениците от VII клас и техните родители, на която ще се обсъдят различните паралелки и балообразуването за прием в тях.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД