Ден на отворените врати в НПМГ

Изх. № РУО1- 29930/21.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да сведете до знанието на седмокласниците и техните родители, следната информация:

На 28.10.2019 г. ще се проведе ден на отворените врати на Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ .

Събитието има за цел да представи обучението по природни науки, математика, информатика и география през предстоящата 2020/2021 учебна година.

Предвидени са презентации на. профилираното обучение по математика, компютърни науки, биология, физика, химия и география.

Програма на мероприятието:

 

Час Дейност
12.30-13.00 Откриване – в танцовата зала на НПМГ
13.00-14.00 Представяне на профилите физика, география и немски език
14.00-15.00 Представяне на профилите информатика/ИТ и биология
15.00-16.00 Представяне на профилите математика и химия

Гостите на НПМГ ще имат възможност да разгледат специализираните кабинети по информатика и информационни технологии, физика, химия, биология и география.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД