Ден на отворените врати в СУ „Св. Климент Охридски“

Изх. № РУО1-5817/04.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5772/04.03.2020 г., Ви уведомявам, че на 07 март 2020 г., от 10:00 до 14:00 часа в Централното фоайе на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“ ще се проведе Ден на отворените врати.

Целта на събитието е да запознае бъдещите студенти с процеса на кандидатстването, явяването на  кандидатстудентски изпити и необходимата подготовка. Ще има представители от всичките 16 факултета на Университета.

Линк към събитието http://www.facebook.com/events/528241291134436/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД