Ден на отворените врати в ХТМУ

Изх. № РУО1-13730/08.04.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 15.04.2022 г., в рамките на Ден на отворените врати, ХТМУ – град София отваря широко вратите си за ученици и техните учители. На място учителите могат да видят възможносттите, които ХТМУ предоставя за изнесени уроци или други класни или извънкласни дейности. При проявен интерес от страна на училищата от София-град могат да бъдат осигурени лектори по заявени теми. На заинтерисованите може да бъде предоставен списък с образователните и изследователските лаборатории, които могат да ползват. При невъзможност на учителите да присъстват, ХТМУ е готово да организира индивидуални посещения на лабораториите в други дни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №PД02-852/17.03.2022 r.

на началника на РУО – София-град/