Ден на отворените врати на Американския университет в България – 16.11.2019 г.

Изх. № РУО1-30571/28.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Американския университет в България /АУБ/, с вх. № РУО1-30261/23.10.2019 г., Ви уведомявам, че АУБ организира «Ден на отворените врати», който ще се проведе на 16 ноември /събота/ в сградата на университета в гр. Благоевград.

Предварителна регистрация можете да направите на интернет страницата  на АУБ https://www.aubg.edu/bg/open-house, където  е публикувана и програмата  на събитието.

Денят на отворените врати е възможност да усетите атмосферата и преживяването в света на университета!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД