Ден на отворените врати на Факултета по математика и информатика /ФМИ/ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Изх. № РУО 1- 28153/08.09.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1- 27843/07.09.2023 г. на Факултета по математика и информатика /ФМИ/ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Ви уведомявам, че на 12.09.2023 г. ще се проведе ден на отворените врати за учители по математика, информатика и информационни технологии, които се интересуват от повишаване на професионалната си квалификация, но не могат да се откъснат трайно от работа. ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ предлага две магистърски програми, които се провеждат от разстояние:

  • Иновации и мултидисциплинарност в задължителната подготовка по математика, компютърно моделиране и ИТ: https://www.fmi.uni- sofia.bg/bg/node/9377
  • Технологии за обучение в профилирана подготовка по информационни технологии: https://www.fmi.uni-sofia.bg/bg/node/9378

Програмите ще бъдат представени на среща „Отворени врати за магистърските програми във ФМИ“, която ще се проведе:

  • присъствено на 12 септември 2023 г. от 16:00 в аудитория 325 на ФМИ
  • виртуално на 12 септември 2023 г. от 18:30 на адрес

https://meet.jit.si/ModemAOrganizationalMeeting

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД