„Ден на японските бойни изкуства и културни традиции“

Изх. № РУО1-28969/10.10.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на клуб „Приятели на Япония в България” – Нихон Томоно Кай с вх. № РУО1-28738/08.10.2019 г., Ви информирам, че на 19 октомври 2019 г., събота от 10:00 до 18:00 пред Националния дворец на културата – отвореното пространство към бул. „Фритьоф Нансен“, ще се проведе „Ден на японските бойни изкуства и културни традиции“.

Тази година събитието е в рамките на четири важни годишнини в историята на двустранните отношения между Япония и България, а именно :

  • 110 години от началото на официалните двустранни контакти;
  • 80 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни;
  • 60 години от възстановяването им;
  • 30 години организиране на дни на японската култура в България.

Освен популяризирането на японската култура, събитието има силно възпитателно и образователно въздействие върху подрастващите, чрез демонстрация на бойни изкуства и ревю на кимона.

За контакти: 0888 56 18 48 – доц. д-р Боян Жеков; email: [email protected]

Приложение: Програма

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД