Десети Национален конкурс и среща на малките философи „Малкият принц“, Селановци 2023 г.

Изх. № РУО1-42948/07.12.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-386/7.12.2022 г., с вх. № РУО1-42859/07.12.2022 г., Ви уведомявам, че МОН подкрепя провеждането на Десети Национален конкурс и среща на малките философи „Малкият принц“, Селановци 2023 г. Приложено Ви изпращам Статут на конкурса.

 

Приложениe:

  1. Статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД