Десети национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“ 2023 г.

Изх. №РУО1-6948/15.03.2023 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-6427/09.03.2023 г. от РУО – Търговище моля да напомните на учениците от повереното Ви училище, че крайният срок за участие в Десетия национален конкурс с международно участие „България в картини и слово“ 2023 г., организиран от Център за подкрепа на личностното развитие – Обединен детски комплекс Търговище, е 31 март 2023 г.

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД