„Десети юбилеен фестивал по МИНИ ВОЛЕЙБОЛ“ за ученици от столичните училища

Изх. № РУО1- 30424/25.10.2019 г

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община с изх. №СОА19-У321-1463-[3], вх. №РУО1-29788/18.10.2019 г. Ви уведомявам, че на 16 ноември 2019 година /събота/, Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ на Столична община със съдействието на Катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“ към Национална спортна академия и Българската федерация по волейбол, организират „Десети юбилеен фестивал по МИНИ ВОЛЕЙБОЛ“ за ученици от столичните училища.Националната спортна академия осигурява многофункционална спортна зала по волейбол за провеждане на фестивала и осигурява професионален съдийски екип, а Българската федерация по волейбол ще осигури по една волейболна топка „MIKASA“ за всяко училище, включило се в инициативата. Фестивалът е част от събитията в подкрепа на инициативата „София – европейска столица на спорта“.Заявки за участие се приемат до 12 ноември 2019 г. /вторник/ в Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, Столична община, по електронна поща: е-mail: [email protected] или на тел. 0884 322 644 – старши експерт Валентина ЛиковаОрганизационна работна среща ще се проведе на 12 ноември 2019 г. /вторник/ от 12:30 часа в заседателна зала на първия етаж, сградата на ул. „Оборище“ №44, вход от ул. „Джовани Горини“.

Приложение : Регламент на фестивала

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД