Десето издание на кампанията „Походът на книгите“

Изх. № РУО1-26624/ 17.08.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че десетата по ред кампания „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Министерството на образованието и науката, Българската библиотечно-информационна асоциация и Столична библиотека, целяща повишаване на интереса на децата към четенето и книгите, ще се проведе от 12-ти септември до 3-ти октомври 2021 г.

В рамките на кампанията се осъществява инициативата „Известните българи четат на деца“.

Форматът позволява осъществяването на не повече от 20 посещения на живо в детски градини и училища в град София, които ще бъдат организирани от Асоциация „Българска книга“.

Моля да имате предвид, че подаване на заявки за включване на детски градини и училища от град София към инициативата „Известните българи четат на деца“, която тази година ще се реализира в дните от 12-ти септември до 3-ти октомври, ще се приемат до 03.09.2021 г. (петък) на email: office@abk.bg

Асоциация „Българска книга“ очаква Вашите писма, в които е необходимо да включите следната информация:

– име и адрес на детската градина/училището;

– лице за контакти – име и телефон;

– колко деца очаквате да се включат в срещата и в каква възрастова група (кампанията е с фокус между 4 и 13 годишни);

– възможни дати, часове и място за реализиране на посещението.

*Организаторите няма да разглеждат писма, които не съдържат пълната информация.

За контакти: Николета Ботева, 0889 326 668

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

АТАНАС ПАСКАЛЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №  РД 10-1328/06.08.2021 г. на министъра на образованието и науката)