Детски ромски фестивал “Отворено сърце“

Изх. № РУО1-14397/08.05.2024 г.

 

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-14109/02.05.2024 г. Ви уведомявам, че Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и Община Велико Търново Ви канят на Деветнадесетото издание на Детския ромски фестивал „Отворено сърце“ в град Велико Търново от 31.05.2024 г. до 01.06.2024 г.

За въпроси относно планираната от организаторите програма на фестивала: Десислава Иванова, тел. 0878780616, e-mail: [email protected]

Моля да сведете информацията на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-522/11.04.2024 г.

на министъра на образованието и науката)