ДЗИ – онлайн работна среща с директорите на  училищата, в които се обучават ученици в XII клас

Изх. № РУО1-2526/29.01.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на дейностите за организиране и провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2024/2025 година Ви уведомявам, че РУО – София-град организира онлайн работна среща с директорите на  училищата, в които се обучават ученици в XII клас.

Срещата ще се проведе на 01.02.2023 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. във виртуалната зала на РУО – София-град. Линк за участие в срещата ще получите допълнително на електронните пощи, посочени в НЕИСПУО.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД