ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2020/2021 г.

Изх. № РУО1-26945/23.08.2021 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ, СЕСИЯ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ НА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

              Изпитните работи на зрелостниците от ДЗИ по български език и литература, второ ДЗИ и ДЗИ по желание се предават в РУО – София-град – стая 512, след приключване на изпитния ден.

Обърнете внимание на зрелостниците да проверят адреса на училището, в което ще полагат ДЗИ.

Приложено Ви изпращам протокол за готовност за провеждане на ДЗИ, който да попълните и изпратите на ел. поща  [email protected] до 16:30 ч. в работния ден преди провеждане на държавен зрелостен изпит.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

 

Приложение: Протокол за готовност за провеждане на ДЗИ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД