ДЗИ, сесия август – септември на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1–16480/02.07.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
КОИТО ПРОВЕЖДАТ ДЗИ, сесия август-септември  на учебната 2019/2020 година

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2019/2020 г.  и писмо с вх. № РУО 1-16328/01.07.2020 г. Ви уведомявам, че платформата https://admin.zamaturite.bg е превключена за работа за сесия август-септември на учебната 2019/2020 година. В платформата може да влезете с потребителското име и парола от сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

Данните за служебни лица, зали и ученици не са заличени от предишната сесия, за да не се налага въвеждане отново на информацията.

През „Служебни лица“–>“Предложение“–>“Редактиране“ на всяко лице е необходимо да промените неговата роля. След това през „Служебни лица“ –>“Възможности“ посочвате възможността за участие на всяко лице.

Важно е да не се трият служебни лица, зали и ученици, тъй като данните за предишната сесия са свързани с тези записи.

Където е необходимо могат да се  добавят нови зали, служебни лица и ученици.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД