ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-11682/22.05.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На 26.05.2020 г. (вторник ), в 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ (бул. „Ситняково“ №21), ще получите консумативи за ДЗИ, съгласно приложения график. Подходът за училището е от ул. „Кутловица“ и по изключение ще бъде отворен входът за паркиране в двора на училището.

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Моля за точно спазване на графика. При необходимост изчаквайте извън сградата, за да бъдат спазени всички противоепидемични мерки.

Приложение:

  1. График

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД