ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-14027/15.06.2020 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ
НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на пощите за ДЗИ е изпратена необходимата информация по училища (потребителско име и пароли), необходима за разглеждане на изпитните работи от зрелостниците, които желаят да видят сканираните си и оценени изпитни работи от ДЗИ.

Всеки директор да създаде необходимата организация, за да могат желаещите да се запознаят с оценените си изпитни работи на сайта results12.mon.bg, като се  гарантира, че достъпът ще се осъществява само от лице от училищната зрелостна комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД