Актуализирана видеоинструкция – ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2020/2021 г. и НВО IV, X КЛАС

Изх. № РУО1-5133/11.02.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

УЧИЛИЩА, КОИТО ЩЕ ПРОВЕЖДАТ

НВО В IV, X КЛАС И ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам линк за видео инструкция за регистрация и въвеждане на данни за служебни лица и зали.

Моля, преди въвеждане на служебните лица и залите, да се запознаете с нея и да спазвате всички изисквания.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД