ДЗИ – сесия май-юни 2020 г.

Изх. № РУО1-6226/09.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

Уведомявам Ви, че списъкът с ученици в 12 клас е качен  в системата. Указания за работа ще намерите на платформата https://admin.zamaturite.bg/.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД