ДЗИ

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-9495/30.04.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ

НА УЧЕНИЦИ В XII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с приключване на учебната година при условията на извънредно положение е необходимо в срок до 15 часа на 04.05.2020 г. /понеделник/ да попълните справка за готовността на училището за оформяне на годишни оценки на учениците, обучавани в XII клас.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД